Thank you for Helping Hurricane Sandy Victims

All donations from our benefactors for victims of the storm Sandy in the US have been sent to AmeriCares Foundation to assist these victims.

AmeriCares Foundation is a humanitarian organization based in Connecticut but is active worldwide. Besides other humanitarian activities, the main mission of AmeriCares Foundation is to provide natural disaster relief.  AmeriCares Foundation has partnered with Giao Diem Humanitarian Foundation in the Pediatric Nutrition and Suplement Program as well as in other efforts to assist victims of natural disasters in the past several years.

As a non-profit humanitarian organization registered with the US government, all your donations to Giao Diem Humanitarian Foundation for humanitarian purposes can be used for tax deduction. We have sent you receipts with our “Tax-ID number” for such purpose.

————————————————————————————————————————————

Mọi đóng góp của quý vị Ân Nhân cho nạn nhân bão Sandy ở Hoa Kỳ đã được Ban Từ thiện, Hội Từ thiện Giao Điểm trao lại đầy đủ cho AmeriCares Foundation để giúp các nạn nhân này.

AmeriCares Foundation là một tổ chức thiện nguyện trụ sở đặt tại tiểu bang Connecticut nhưng hoạt động gần như khắp nơi trên thế giới. Ngoài các sinh hoạt từ thiện khác, hoạt động chính của AmeriCares Foundation là hỗ trợ những nỗ lực hồi phục của các cộng đồng hay quốc gia bị tàn phá vì thiên tai.  AmeriCares Foundation đã cộng tác với Hội Từ thiện Giao Điểm trong chương trình Dinh dưỡng Mầm non cũng như đã hỗ trợ cho Hội Từ thiện Giao Điểm giúp nạn nhân bão lụt tại Việt Nam từ nhiều năm qua.

Là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi đã đăng ký với chính phủ Hoa Kỳ, mọi đóng góp của quý Ân Nhân cho các sinh hoạt từ thiện của Hội Từ thiện Giao Điểm đều được dùng để giảm thuế. Ban Từ thiện đã gởi đến quý Ân Nhân những biên nhận với số “Tax-ID” của Hội Từ thiện Giao Điểm để quý vị sử dụng trong mục đích khai thuế này.